One North 朗壹廣場

到訪

服務與設施

禮賓服務

貼心服務

 • 無線寬頻上網服務
 • 手提電話充電服務
 • 失物認領、尋人服務
 • 急救藥箱設施
 • 本地電話使用
 • 本地傳真服務
 • 信件代寄
 • 眼鏡清洗服務
 • 免費眼鏡清潔紙
 • 助行柺杖借用
 • 輪椅安全帶借用
 • 自動心臟除顫器服務
 • 郵票代售服務
 • 探熱服務

租借服務

 • 輪椅借用
 • 手推車借用
 • 汽車電池連線借用
 • 雨傘借用
 • 針線包借用
 • 單車打氣泵借用
 • 流動手提電話充電器借用服務
 • 無線手提電話自拍器
 • 小型工具借用

資訊服務

 • 商場活動資訊
 • 交通網絡查詢
 • 租務查詢
 • 天氣資訊
 • 購物優惠資訊

其他

 • 免費雨衣提供
 • 免費提供紙巾
 • 免費消毒紙巾
 • 免費便條紙供應及備忘紙提供

電動車充電服務